De Katse Kerk

De Hervormde Kerk te Kats, DE trouwlocatie op Noord-Beveland

Geschiedenis van de kerk

De Katse Kerk (Kerkstraat 3) is een bescheiden zaalkerk, is wit gepleisterd, heeft rondboogvensters en in het midden van de lange gevel een slanke zadeldaktoren met dakruiter. De in 1659 gebouwde kerk werd in 1870 ingrijpend veranderd met de aanbouw van de toren. Toen werden ook de ramen vergroot en een plafond aangebracht. In 1951 kreeg de toren zijn huidige aanzien waarbij de houten topgevel verdween en het venster daaronder werd veranderd. In de toren hangt een klok uit 1757. De consistorie kreeg in 1889 zijn huidige omvang. In de kerk staat een preekstoel uit de tweede helft van de 17e eeuw; het kerkorgel werd in 1906 geplaatst.

Kats was door de eeuwen heen een actieve kerkgemeente die veel bijzondere predikanten heeft gekend. Reeds vanaf het begin (1659) stelde men een eigen predikant aan. We noemen hier Franciscus Gargon werkzaam van 1745-1751, Godefridus Callenfels 1751-1761, Basilius Overman 1847-1854, Marius Hansen 1930-1945, Dirk Morreau 1946-1961, Jan Visbeek 1962-1969 en Nico Vlaming die dominee was tot 2002. Bijzonder om te vermelden is dat in de jaren twintig en dertig de toenmalige predikant van Cortgene Dr K H Miskotte, later hoogleraar en vooraanstaand theoloog, regelmatig in Kats predikte.

Over de geschiedenis van deze kerkgemeente is al veel geschreven zoals over haar eerste roerige vijftig jaren in Hervormers aan de Oosterschelde van Dr J B V Welten en in het boekje 350 jaar Katse Kerk uit 2009, geschreven door verschillende auteurs. Ook Jan Visbeek heeft een bijdrage geleverd aan de kerk in zijn publicatie De Hervormde Gemeente in Kats. Ook de Katse Babbels wijdde verschillende artikelen aan de geschiedenis van de kerk.

Er is nu ook een pagina met meer informatie over de verschillende predikanten