De Katse Kerk

De Hervormde Kerk te Kats, DE trouwlocatie op Noord-Beveland

Consistorie

De constistorie is direct met de kerk verbonden.
In 2013 kreeg de consitorie een grote opknapbeurt waarbij het dagelijks bestuur van de Kats Kerk aan Han ter Keurs, kunstenaar en oud Katsenaar, vroeg om voor de wanden een wandschildering te maken. Op 21 juli 2013 werd dit kunstwerk dat op dunne houten platen is vervaardigd, in bijzijn van de burgemeester en het bestuur van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken `onthuld` en officieel aan de Katse kerk geschonken.

Over zijn wandschilderingen zegt Han ter Keurs: `De beheerscommissie van stichting `de Katse Kerk` vroeg mij 2012 een wandschildering te maken voor de consistoriekamer. Ik vond dat een hele eer om te doen. De opdracht was een beeld te maken van de landschappelijke omgeving van Kats. Het thema `Land` is een terugkerend motief in mijn werk. Dat was dus geen probleem. Bij het denken over een ontwerp was ik mij zeer bewust van het bijzondere karakter van het vertrek, zijn geschiedenis en zijn authentieke uitstraling. Het was een uitdaging om de harmonie te vinden tussen die kenmerken en mijn ontwerp, oud en traditioneel samen met een eigentijds beeld. Ik vond een oplossing om de eenheid en de rust te bewaren en tegelijk mijn voorstelling de ruimte te kunnen geven.
Op drie muurvlakken, namelijk de wand aan de kant van de kerk en de twee wanden die grenzen aan die van het Nieuw-Zeelandhuis, heb ik landschapsbeelden ontworpen die bestaan uit een centraal geplaatst, sterk beeld tegen een vage, atmosferische achtergrond.
Daarboven, boven de lijn tussen de bovendorpels van de deuren tot aan het plafond, heb ik een zogenaamd fries gemaakt: een over de drie wanden doorlopende strook die is samengesteld uit egaal geschilderde kleurbanen. Deze zijn onderverdeeld volgens de maten in de grote vlakken er onder. De kleurbanen zijn zo samengesteld, dat ze de suggestie geven van de tinten van het land in de verschillende jaargetijden: Land en Tijd.
Het kerkgebouw en dus ook deze consistoriekamer, de plek waar ooit de kerkenraad vergaderde, zijn een vaste waarde in het dorp. Samen zijn ze een deel van zijn lange geschiedenis. Het land en het werk op het land hebben die betekenis ook. Die zullen behouden blijven.
`Tijd`, dat is het motief van dit werk`.